Gõ ENTER để tìm kiếm hoặc phím ESC để đóng

Yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu trống

Thông tin liên hệ

CSHF1810-2.4

Liên hệ chúng tôi
Tên đầy đủ:
Closure Hotfill PCO1810 2-4g
Ứng dụng:
Chiết rót nóng
Cổ chai:
PCO1810 – Kết tinh
Trọng lượng:
2 - 4gr
Màu sắc:
Đa dạng
CSHF1810-2.4