Gõ ENTER để tìm kiếm hoặc phím ESC để đóng

Yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu trống

Thông tin liên hệ

Chính sách bảo mật

NN vận hành www.nnc.vn, nơi cung cấp DỊCH VỤ.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu có ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Trang web www.nnc.vn

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai trừ khi được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại URL trang web, trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này.

 

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin định danh cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại và địa chỉ bưu chính của bạn. Thông tin mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn.

 

Dữ liệu đăng nhập

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin được gửi đến từ trình duyệt của bạn, gọi là Dữ liệu đăng nhập. Dữ liệu đăng nhập này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP của máy tính), phiên bản trình duyệt, các trang của Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và thời lượng bạn truy cập vào các trang của Chúng tôi.

 

Cookies

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng như một định danh ẩn danh độc nhất. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ trang web mà bạn truy cập và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Trang web của chúng tôi sử dụng các cookie này để thu thập thông tin và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và bạn luôn biết khi nào cookie được gửi đến máy tính của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

 

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:

  • Để tạo điều kiện thuận lợi cho Dịch vụ của chúng tôi;
  • Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi;
  • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc là
  • Để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách thức Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ của mình rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

 

An ninh

Chúng tôi đánh giá sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng các phương tiện bảo vệ thương mại được chấp nhận. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền tải qua internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn và đáng tin cậy 100%, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

 

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Khi bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web đó và xin lưu ý rằng các trang web bên ngoài không được vận hành bởi chúng tôi. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

 

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện có trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa ngay lập tức khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

 

Thay đổi chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của chúng tôi theo thời gian. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại trang này định kỳ để biết được các thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách cập nhật Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức, sau khi chúng được đăng tải trên trang này.

 

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật này, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.