Gõ ENTER để tìm kiếm hoặc phím ESC để đóng

Yêu cầu báo giá

Danh sách yêu cầu trống

Thông tin liên hệ

Quan hệ cổ đông

Quan hệ cổ đông

Thông báo cổ đông

Thông báo cổ đông

20/07/2020

Giải trình về Báo cáo tài chính Qúy 2/2020 (Hợp nhất và riêng lẻ).

Tải về
17/07/2020

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020

Tải về
04/05/2020

Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 năm 2020 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

Tải về
13/04/2020

Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Tải về

Báo cáo

20/04/2019

Báo cáo thường niên 2019

Tải về
16/01/2018

Báo cáo thường niên 2018

Tải về
16/01/2017

Báo cáo thường niên 2017

Tải về
16/01/2016

Báo cáo thường niên 2016

Tải về
29/04/2014

Báo cáo thường niên 2014

Tải về
03/08/2020

Gia hạn thời gian công bố BCTC Qúy 2 và bán niên năm 2020

Tải về
16/07/2020

Báo cáo tài chính riêng lẻ Qúy 2/2020

Tải về
16/07/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2020

Tải về
12/05/2020

CBTT_Giải trình LNST thu nhập doanh nghiệp Qúy 1/2020 (hợp nhất và riêng lẻ) tăng từ 10% so với Qúy 1/2019

Tải về
20/04/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Q1 2020

Tải về
03/03/2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Tải về
04/05/2015

Báo cáo tình hình quản trị năm 2015

Tải về
04/05/2014

Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

Tải về

Thông tin liên lạc